Вече не съм нервна. А бях постоянно такава. Оправих се!