Билки за бодежи в сърцето ми помогнаха без грешка!