След исхемичен инсулт вдясно отново мога да се върна на работа