Исхемичен инсулт в дясно или вляво. Какво следва? Възстановяване