Холестерол, общ: Норма, референтни стойности, граници. Липиден профил и видове, изследвания