Стеатоза на черния дроб: първи белези, симптоми. Лекарства и билки