Рехабилитация след инсулт (тежък): Стабилизирах се с билкова комбинация