Има ли заместител на Диклопрам? Мнения за Фламексин и др. лекарства