Билки се справиха с нарушена обмяна на веществата (метаболизъм)