Излекувах се от шум в ушите: Мнения за Вестибо, Бетасерк, Кавинтон и Демир бозан