Реших проблема с подут стомах и си възвърнах вътрешната сила