Излекувах главоболието си и „висока диафрагма“ с Демир Бозан