Доскоро бях патологично податлив на инфекции и паразитни заболявания