Изневиделица се сдобих с диагноза диабет. Шокът щеше да ме довърши