Анемията не е толкова страшна, включително и желязодефицитната