Оправих се от загуба на апетит и си нормализирах килата с билки