След бодежи в сърцето и инфаркт на миокарда идват билките