Бъбречни кризи и камъни: Билки се справиха с наследственото заболяване