Приемах чай от билки за бъбреци три месеца и вече нямам проблеми