Срещу спастичен колит комбинирам билки и лекарства